Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle verzekeraars vergoed!

De logopedische behandeling wordt bij mensen van 18 jaar en ouder eerst verrekend met uw eigen risico, daarna wordt het verdere bedrag vergoed door de zorgverzekeraar.

In bijzondere gevallen zoals dialect of tweede taalverwerving, ondersteuning bij het spreken in het openbaar en behandeling bij dyslexie (zonder verdere taalproblematiek) is vergoeding slechts bij een zeer beperkt aantal verzekeraars mogelijk en dan alleen door middel van het meest uitgebreide aanvullende pakket. In deze gevallen raden wij u aan om vooraf de verzekeringsvoorwaarden goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar.

Vergoeding van DTL

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de DTL-screening, een enkeling uitgezonderd. DTL-screening is alleen toegestaan bij enkelvoudige problematiek, waarbij beoordeling door een arts niet noodzakelijk is.