Taal

  • taalontwikkelingsproblemen, hierbij kunt u denken aan problemen met het begrijpen van taal, een te kleine woordenschat, moeite met het maken van goed opgebouwde zinnen, moeite hebben om een verhaal te vertellen (of te veel of te weinig informatie geven)
  • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
  • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d. – alles wat nodig is om communicatie mogelijk te maken)
  • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)