Spraak

  • stotteren (haperen, verlengen, blokkeren, meebewegingen)
  • broddelen (woorden inslikken, te snel spreken, hierdoor haperen)
  • slissen/lispelen (interdentaliteit)
  • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
  • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
  • neusspraak
  • onduidelijk spreken
Speech Sounds Logopedie Nienhuis