Praktijkinfo

Logopedische Praktijk S.J. Nienhuis is in 2000 ontstaan uit overname. De praktijk bevond zich toen in de wijk Marsdijk in Assen en breidde zich al snel uit tot een fulltime praktijk.
In 2006 zijn hier de dependances in Kloosterveen – in het Gezondheidscentrum – en in Annen aan toegevoegd.

Ons streven is een zo optimaal mogelijke zorg te bieden, waarbij de volgende zaken bij ons van groot belang zijn:

  • Kindvriendelijkheid
  • Veiligheid in de relatie met ouder en kind
  • De ouder/mensen uit de zeer naaste omgeving zijn co-therapeut (waar mogelijk)
  • Transparantie/openheid in de behandelrelatie
  • Bij voorkeur multidisciplinair samenwerkend
  • Zelfontwikkeling (zowel van de therapeut als van de cliënt)
  • Patiëntgeheim
  • Multisensoriële benadering van het kind/de volwassene