Selma Nienhuis

Selma werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag in de vestiging in Annen. Op maandag werkt ze op locatie.

Logopediste en praktijkeigenaar, afgestudeerd in 1995 aan de logopedieopleiding te Groningen. Zij heeft tot 2000 werkervaring opgedaan in een
kliniek/verzorgingscentrum en in verschillende praktijken.

In 2000 heeft ze de praktijk in Assen overgenomen. In 2009 is Selma afgestudeerd als master dyslexiespecialist in het primair onderwijs (basisonderwijs).
In 2010 is zij ParkinsonNet therapeut geworden.

 

Bijscholingen:
 • Executieve functies; CVA netwerk
 • Dominantiematrix
 • Kinesiotaping
 • In 2016 Prompt (motorische aanwijzingen kunnen geven om tot correcte productie van klanken te komen)
 • Psycho-educatie dyslexie (methodiek: Jesse heeft dyslexie)
 • Verdiepend en begrijpend lezen (ook voor het voortgezet onderwijs)
 • Oro-myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)
 • ONL – behandelwijze bij ernstige enkelvoudige dyslexie
  (januari 2015 gecertificeerd als ONL-therapeut)
 • Dysarthrie-onderzoek Dyva
 • Communicatieve taaltherapie bij kinderen van 2 tot 6 jaar en voor kinderen ouder dan 6 jaar
 • Spellingsproblemen!? En dan?
 • Lezen en spellen (aan)leren in de praktijk
 • Logopedische diagnostiek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen
 • Coördinatietherapie van Elfriede Öcker (adem/stem/articulatie behandeling door te kijken naar de gehele mens)
 • PLVT (stembehandeling veel gebruikt bij Parkinson patiënten)
 • Larynx facilitatie (behandeling van de spieren in en om het strottenhoofd)
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie

Leonie de Jong

Op maandagochtend, dinsdagmiddag en woensdag werkt Leonie in Marsdijk (Assen). 
Op maandagmiddag en donderdagmiddag in de vestiging in Zuidlaren.
Op donderdagochtend aanwezig in Veendam.

Logopediste, in 2017 afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Groningen. Sinds haar afstuderen heeft zij bij een praktijk in het westen van het land
als logopedist gewerkt. Per 1 mei 2019 versterkt zij ons team. Zij heeft hier veel expertise verworven op het gebied van meertaligheid en lees- en spellingsproblemen.

 

Bijscholingen:
 • November 2017 – Orale Myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)
 • Lees – en spellingsproblematiek: Kwec-methodiek

Corinne van der Werf

Corinne werkt op woensdagochtend in de vestiging in Zuidlaren.
Op maandagmiddag en avond, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag in de vestiging in Marsdijk (Assen).

Logopediste, afgestudeerd in 1990 aan de opleiding logopedie in Groningen. Sinds die tijd was zij werkzaam als schoollogopedist binnen het basisonderwijs.
De schoollogopedie omvatte eerst onderzoek en behandeling, waarbij de behandeling geleidelijk werd afgebouwd tot de zomervakantie van 2015.
Corinne is per 1 september 2014 onderdeel van ons team en heeft sindsdien de stem en logopedie bij gehoorproblemen tot haar expertise gemaakt. 

 

Bijscholingen:
 • Sensorische integratie (SI) bij kinderen
 • Prompt (door middel van motorische aanwijzingen komen tot correcte productie van klanken)
 • Kinesiotaping
 • Stemtherapie bij beroepssprekers
 • Chronisch hoesten
 • Fonolog
 • Denkstimulerende Gespreks Methodieken (DGM)
 • Manuele Larynxfacilitatie (behandeling van de spieren in en om het strottenhoofd)
 • Op zoek naar semantisch-pragmatische problemen bij kinderen (problemen met zins- en verhaalopbouw)
 • Communicatieve taaltherapie bij kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar
 • Preventieve logopedie 0 tot 6 jarigen
 • Cursus CELF-4-NL
 • Introductiecursus Sensorische informatieverwerking
 • TOLK, een methode voor taalstimulering
 • Basiscursus dyslexie, praktisch van A tot Z
 • Orale Myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)(najaar 2013)
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (najaar 2013)