Kwaliteit

Alle logopedisten binnen onze praktijk streven naar het behoud van kwaliteit.
Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Deze registratie houdt in, dat wij allen deelnemen aan kwaliteitskringen, bijscholing volgen, stagiaires begeleiden, medewerking verlenen aan onderzoeken etc. In de kwaliteitskring vindt uitwisseling van kennis plaats en wordt overlegd over bijvoorbeeld behandelmethodes.

Kwaliteit bewaken wij ook door multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling.

Tevens proberen wij onze kwaliteit in de gaten te houden door een ieder die bij ons in behandeling is geweest te verzoeken een digitaal evaluatieformulier in te vullen.

Team Nienhuis Logopedie Assen - Annen